LĂN NGĂN MÙI NIVEA MEN INVISIBLE FOR BLACK & WHITE - GIÚP GIẢM HÌNH THÀNH VỆT Ố VÀNG TRÊN ÁO

LĂN NGĂN MÙI NIVEA MEN INVISIBLE FOR BLACK & WHITE - GIÚP GIẢM HÌNH THÀNH VỆT Ố VÀNG TRÊN ÁO

82245BlackWhiteMenRollOn Web 1500px

Sản phẩm ngăn mùi dành cho nam, giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo; đồng thời giúp giảm tiết mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ; hương thơm nam tính

SẢN PHẨM NGĂN MÙI DÀNH CHO NAM, GIÚP GIẢM HÌNH THÀNH VỆT Ố VÀNG TRÊN ÁO; ĐỒNG THỜI GIÚP GIẢM TIẾT MỒ HÔI VÀ NGĂN MÙI HIỆU QUẢ ĐẾN 48 GIỜ; HƯƠNG THƠM NAM TÍNH

Mua Ngay

TỔNG QUAN

 • Công thức độc quyền giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo *; đồng thời giúp giảm tiết mồ hôi  và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ ** cùng hương thơm nam tính.
 • Không bổ sung cồn, chất tạo màu, chất bảo quản.

* Theo kết quả  thử nghiệm thực hiện bởi Học viện  Hoheinstein Đức, tháng 3/2010
**Theo kết quả thực nghiệm thực hiện bởi Institute Dr.Schrader - Đức, tháng 5/2010.

Giá bán: 61,500 vnđ (50ml); 36,000 vnđ (25ml); 10,000 vnđ (12ml)

TỔNG QUAN

 • Công thức độc quyền giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo *; đồng thời giúp giảm tiết mồ hôi  và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ ** cùng hương thơm nam tính.
 • Không bổ sung cồn, chất tạo màu, chất bảo quản.

* Theo kết quả  thử nghiệm thực hiện bởi Học viện  Hoheinstein Đức, tháng 3/2010
**Theo kết quả thực nghiệm thực hiện bởi Institute Dr.Schrader - Đức, tháng 5/2010.

Giá bán: 61,500 vnđ (50ml); 36,000 vnđ (25ml); 10,000 vnđ (12ml)

KẾT QUẢ

Giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo

KẾT QUẢ

Giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo

CÁCH DÙNG

 • Lăn đều lên vùng da dưới cánh tay mỗi ngày.
 • Sử dụng tối ưu ngay sau khi tắm.
 • Đợi dung dịch sản phẩm khô rồi mặc áo.
 • Bảo quản ở nhiệt độ thường.

CÁCH DÙNG

 • Lăn đều lên vùng da dưới cánh tay mỗi ngày.
 • Sử dụng tối ưu ngay sau khi tắm.
 • Đợi dung dịch sản phẩm khô rồi mặc áo.
 • Bảo quản ở nhiệt độ thường.