ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Internet mang lại nhiều cơ hội và không ít rủi ro, vì vậy chúng tôi mong muốn và chân thành cảm ơn nếu bạn theo dõi các điều khoản chung khi truy cập trang web của chúng tôi để bảo vệ quyền lợi cho cả hai phía.

1.Dữ liệu cá nhân

Vui lòng lưu ý Chính sách Bảo mật của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân.

2. Cập nhật điều khoản sử dụng

Để phù hợp với các tiến bộ về kỹ thuật và cải cách luật pháp, chúng tôi phải thay đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng tùy từng thời điểm. Vì vậy, xin vui lòng kiểm tra phiên bản mới nhất về điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Phiên bản gần đây nhất được cập nhật vào tháng 4 năm 2012.

3. Tác quyền, quyền Thương hiệu và những quyền sở hữu trí tuệ khác

Tất cả các nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài viết, hình ảnh, biểu đồ và các tập tin audio, video đều là tài sản của chúng tôi trừ khi được có chú thích rõ ràng khác. (Xin lưu ý vấn đề này liên quan đến việc trình bày các hyperlink theo Nr.3). Nội dung thuộc quyền tác giả này chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân mà không được sử dụng cho mục đích công cộng hoặc mục đích thương mại (tải về, tái xuất bản,...). Bất kỳ sự thay đổi, biên dịch, biên tập hay xử lý các nội dung nêu trên đều phải được sự cho phép từ trước bằng văn bản của Beiersdorf AG.

Nghiêm cấm sử dụng trái phép hoặc lạm dụng các nhãn hiệu và logo đã đăng ký của Beiersdorf AG.

Xin lưu ý rằng tất cả các hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi đều có thể bị xử lý theo Luật Dân sự và/hoặc Luật Hình sự.

4. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Trang web này được đưa ra chỉ để phục vụ cho người sử dụng ở đất nước mà bạn lựa chọn trên trang chủ www.niveamen.com và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật của nước đó. Các thông tin trên trang web này, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ và nội dung, có thể không tồn tại hoặc không thích hợp đối với các đất nước khác. Nếu bất kỳ thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ nào xuất hiện trên website này bị hạn chế bởi pháp luật hiện hành của đất nước mà bạn lựa chọn, chúng hoàn toàn không có hiệu lực. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang chủ www.niveamen.com và chọn chính xác đất nước/ vùng của bạn đang sống để được dẫn nhập vào trang nội dung thích hợp.

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web này đều được biên soạn và kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm  nào về tính thời sự, chính xác, đầy đủ và/hoặc chất lượng của thông tin.

Trang web này chứa đường dẫn đến các trang web của các nhà cung cấp khác. Beiersdorf AG chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của bất kỳ bên thứ ba nào khác cũng như không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào mà các trang web đó cung cấp. Tuy nhiên, Beiersdorf AG sẽ xoá bỏ ngay khi phát hiện ra các đường dẫn hoặc nội dung trái luật định.

Trang web này được thiết kế nhằm cung cấp thông tin chung, chứ không nhằm thay thế các chỉ dẫn y tế hay lời khuyên của chuyên gia. Nếu cần về tư vấn chuyên sâu, xin vui lòng liên hệ bác sĩ hoặc chuyên gia trong lĩnh vực. Beiersdorf AG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tác động từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Việc sử dụng và tải về thông tin trên trang web này hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người dùng. Beiersdorf AG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại phát sinh như sự cố với các tập tin dữ liệu, phần cứng và/hoặc phần mềm của máy tính người sử dụng , và cũng không chịu trách nhiệm đối với các sự cố phát sinh do sơ suất của người sử dụng. 

5. Điều khoản cuối cùng

Nếu bất kỳ quy định nào trong các điều khoản nêu trên, hoặc trở nên vi phạm, mất hiệu lực hoặc không thể thực hiện được theo quy định của pháp luật địa phương, thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ sự vi phạm pháp luật nào trên các trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Germany
Điện thoại: +49 (0) 40 - 4909-0